Jiné produkty

Sledování výkonu v produktu Norton 2010

KROK 1

Sledování výkonu

 1. Funkce Výkon v produktu Norton 2010 obsahují podrobnosti o spuštěných procesech (procesor, paměť). Naleznete zde podrobnosti a grafy s výkonem u aktuálně spuštěných procesů. Funkce Výkon poskytují pomocí uživatelského rozhraní přístup k následujícím funkcím:

 2. System Insight

  Funkce System Insight poskytuje podrobnosti o výkonu u spuštěných procesů (procesor, paměť). Funkce System Insight shromažďuje informace, které vám pomohou určit příčinu zpomalení počítače. Pomocí funkce System Insight můžete:

  • Prohlížet důležité události, které se v počítači proběhly, jako např.:

   • Stahování

   • Odhalení bezpečnostního rizika

   • Rychlá prověřování

   • Instalace

  • Rychle vyhledávat důležité informace související s událostmi uvedenými výše.

  • Kontrolovat výkon počítače a porovnávat jej s událostmi, které v počítači proběhly.

  • Získat užitečné informace o procesech, které mají vliv na váš počítač.

  • Optimalizovat aplikace v systému tak, aby časem nedocházelo ke zpomalení počítače.

 3. Úlohy Norton

  Umožňuje otevřít okno Úlohy Norton obsahující podrobné informace o úlohách aplikace Norton, které právě běží na pozadí. Tyto informace zahrnují časovou známku, dobu trvání a stav úloh na pozadí. Dále sem patří údaje o napájení, jaké úloha vyžadovala ke spuštění, a také o tom, zda byla úloha spuštěna při nečinnosti. Můžete zde rovněž spustit nebo zastavit úlohu na pozadí.

 4. Ochrana Insight

  Umožňuje otevřít okno Ochrana Insight, kde si můžete prohlédnout informace o známých zdravých a poškozených souborech. Můžete zde zobrazit celkový počet souborů, které společnost Symantec analyzuje v rámci programu Norton Community. Rovněž zde můžete zjistit celkový počet počítačů, které momentálně mohou v komunitě poskytovat data. Můžete si zobrazit počet důvěryhodných souborů, které jsou na počítači k dispozici.

 5. Hodnocení aplikací

  Umožňuje otevřít okno Funkce Norton Insight - hodnocení aplikací, kde naleznete podrobné informace o relevantních souborech. Mezi tyto podrobné informace patří digitální podpis, úroveň důvěryhodnosti, využití komunitou, využití zdrojů a datum instalace.

KROK 2

Režim úspory energie

 • Režim úspory energie umožňuje šetřit energií z baterie pozastavením úloh běžících na pozadí, pokud je počítač napájen z baterie. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. Je-li tato možnost zapnutá, produkt Norton 2010 zjistí, že je počítač napájen z baterie a pozastaví úlohy na pozadí. Mezi úlohy běžící na pozadí patří různé úlohy aplikací Norton, jako jsou automatické aktualizace definic virů, příspěvky do programu Norton Community Watch a prověřování při nečinnosti. Úlohy na pozadí se obnoví, jakmile počítač začne být napájen ze sítě. Seznam úloh běžících na pozadí naleznete v okně Úlohy aplikace Norton. Sloupec Stav v okně Úlohy aplikace Norton také zobrazuje typ napájení, které úloha vyžaduje pro svůj chod. Produkt Norton 2010 nepřeruší úlohy běžící na pozadí, u nichž je ve sloupci Stav zobrazen symbol baterie.

KROK 3

Zpoždění automatických úloh

 • Funkce Zpoždění automatických úloh umožňuje zpozdit spuštění úloh aplikace Norton, jako je LiveUpdate, které se spouštějí automaticky při zapnutí počítače. Můžete nastavit dobu zpoždění automatických úloh, po jejímž uplynutí má aplikace Norton úlohy spustit. Spustí-li se automatické úlohy aplikace Norton při zapnutí počítače, může se jeho výkon zpomalit. Zpoždění doby spuštění těchto automatických úloh se zlepší výkon a efektivita práce s počítačem. Délku zpoždění automatických úloh můžete nastavit například na dobu 5 minut. V tomto případě se automatické úlohy automaticky spustí po 5 minutách od spuštění počítače. Dobu spuštění můžete zpozdit minimálně o 1 minutu a maximálně o 10 minut. Výchozí doba je 10 minut.

KROK 4

Princip fungování možnosti Optimalizovat

 • Úložný prostor na disku je rozdělen na samostatné jednotky. Tyto jednotky se nazývají clustery. Při zápisu souborů na disk jsou tyto soubory rozděleny na části velikosti clusterů. Pokud se všechny části souboru nacházejí v sousedících nebo souvislých clusterech, přístup k souboru je rychlý. Při optimalizaci se fragmenty souborů znovu uspořádají do sousedících nebo souvislých clusterů. Při přístupu hlavy disku k datům souboru na jednom místě proběhne načtení tohoto souboru do paměti rychleji. Optimalizace také maximalizuje volné místo na disku tím, že seskupí soubory, které jsou používány nejčastěji a které jsou používány nejméně často. Optimalizace slučuje volné místo, aby nedocházelo k fragmentaci nově přidávaných souborů. Přidává za hlavní struktury dat další místo, aby mohly růst bez další fragmentace.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20090827161721EN_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Poslední úprava: 16. 03. 2011