Jiné produkty

Ochrana před napadnutelností v produktu Norton 2010

KROK 1

Co je Ochrana před napadnutelností

 • Ochrana před napadnutelností je součást Systému prevence narušení. Ochrana před napadnutelností poskytuje informace o úrovni napadnutelnosti aplikací v počítači nebezpečnými útoky. Také poskytuje informace o známých útocích, před kterými jsou chráněny.

KROK 2

Princip fungování Ochrany před zranitelností

 • Ochrana před napadnutelností sleduje veškerou příchozí a odchozí aktivitu v síti. Tato funkce umožňuje určit podezřelé vzory, které by mohly představovat útok někoho, kdo se snaží proniknout do počítače nebo jej zneužít. Produkty Norton 2010 poskytují řešení založená na signaturách pro ochranu počítače před nejběžnějšími internetovými útoky. Signatury útoků jsou soustavy informací, které identifikují pokus útočníka o zneužití známé slabiny operačního systému nebo programu. Funkce Prevence narušení využívá rozsáhlý seznam signatur útoku, pomocí kterého detekuje a blokuje podezřelé činnosti v síti. K zajištění nejnovějšího seznamu signatur je třeba pravidelně spouštět aktualizaci LiveUpdate.

  Podrobnosti o napadnutelných aplikacích lze zobrazit pomocí následujících možností v tomto okně.

  Prodejce

  Zobrazuje název dodavatele aplikace.

  Program

  Zobrazuje název aplikace.

  Počet

  Zobrazuje počet napadnutelných míst, která ovlivňují aplikaci.

  Další informace o signaturách útoku v rámci funkce Ochrana před napadnutelností najdete zde:

  Signatury útoků

KROK 3

Funkce Ochrana před napadnutelností umožňuje zobrazit programy, které nejsou v počítači nainstalovány

 • Funkce Ochrana před napadnutelností nabízí seznam všech známých programů, u kterých bylo odhaleno jedno nebo více slabých míst. Funkci lze použít k zobrazení vztahu mezi slabými místy počítače, která jsou chráněna, a programy, které tato slabá místa obsahují. V produktech Norton 2010 jsou slabá místa a odpovídající signatury tříděny podle aplikací. Díky tomu je pro uživatele snazší vyhledat slabá místa, která se v aplikaci nachází.

  Pokud například prohlížeč Internet Explorer nezpracovává některé odezvy protokolu HTTP, může tím vzniknout napadnutelné místo, které může být zneužito. V tomto případě bude v okně Ochrana před napadnutelností uvedena aplikace Internet Explorer jako napadnutelný program. Také budou k dispozici podrobnosti o signaturách, které používá funkce Prevence narušení ke zjišťování každého pokusu o zneužití tohoto napadnutelného místa.

KROK 4

Zobrazení podrobností o napadnutelné aplikaci

 1. Spusťte produkt Norton 2010.

 2. V podokně Síť klepněte na položku Ochrana před napadnutelností.

 3. V okně Ochrana před napadnutelností, ve sloupci Program klepněte na název programu, o kterém chcete zjistit podrobnosti.

 4. V okně Údaje o napadnutelných místech programu se zobrazí podrobnosti o signatuře programu.

  Pokud chcete zobrazit další informace o signatuře, klepněte na název signatury.

 5. Po přečtení podrobností o napadnutelných místech klepněte v okně „Údaje o napadnutelných místech programů" na tlačítko Zavřít.

 6. V okně Ochrana před napadnutelností klepněte na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20090827133255EN_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Poslední úprava: 03. 02. 2011